ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EΚΘΕΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΝΕΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ NEWSLETTER
Πάνω Frame [668xX]
Search
 
Αναζήτηση με εύρος τιμών:
Από:  Μέχρι:
Sarissa Marine Projects
Sarissa SR 737
Bora BR 929
Σκάφη Elco Hellas
Ribeye
Προπέλες
Powertech U.S.A.
Site Map
1055 - Expression #7 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'sari55am_db.information.information_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

SELECT * FROM `information_group` JOIN `information_group_description` USING (`information_group_id`) JOIN `information` USING (`information_group_id`) WHERE `information_group_id` IN (1, 2, 4) and `information_group_description`.`language_id` = 4 GROUP BY `information_group_id`

[TEP STOP]